MENU

Viện Nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu tổng hợp

Tổ chức nghiên cứu tổng hợp không chỉ chịu trách nhiệm điều chỉnh và vận dụng các điều kiện của hệ thống nghiên cứu trong giáo dục, mà còn thành lập "Phòng hỗ trợ nghiên cứu tổng hợp", đóng vai trò là tổ chức thống nhất nghiên cứu về quản lý và thúc đẩy chiến lược nghiên cứu trọng điểm đặc biệt được thực hiện trong tương lai tại trường đại học Nihon Fukushi. Hiện tại, Tổ chức đang thành lập trung tâm nghiên cứu trọng điểm đặc biệt và Viện nghiên cứu có vai trò là tổ chức liên kết giữa đại học và chương trình đào tạo sau đại học.

Viện nghiên cứu - Các tổ chức khác

Viện nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi

Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội phúc lợi được thành lập vào tháng 5 năm 1997, kế thừa những thành tựu từ tổ chức tiền thân là Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội. Dựa trên cơ sở tìm kiếm những sáng kiến mới thông qua việc tổng hợp và liên kết nhiều ngành học của khoa học tự nhiên xã hội nhân văn với nền tảng là phúc lợi xã hội, kinh tế - quản lý và khoa học thông tin, viện nghiên cứu luôn hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống xã hội phúc lợi cộng sinh có khả năng phát triển liên tục bền vững, cân bằng giữa phúc lợi, môi trường, kinh tế chú trọng vào con người trong xã hội của thế kỷ 21, đồng thời hình thành một xã hội phúc lợi mới với đối tượng chính là người dân đang sinh sống dựa trên sự độc lập, hợp tác và tính cộng đồng với nền tảng là khu vực địa phương.

Viện nghiên cứu tổng hợp bán đảo Chita

Viện nghiên cứu tổng hợp bán đảo Chita hoạt động với mục tiêu khảo sát, phân tích và nghiên cứu một cách tổng hợp lịch sử, văn hóa, công nghiệp, đời sống, v.v... của toàn bộ bán đảo Chita vốn rất thịnh vượng từ thời cổ đại và đang phát triển ổn định trong quá trình bước đến giai đoạn thời hiện đại của Nhật Bản, đồng thời nghiên cứu triển vọng tương lai của bán đảo. Tiến hành nghiên cứu các giá trị mà khu vực này đã tích lũy trong suốt quá trình lịch sử dựa trên quan điểm quốc gia và quốc tế. Không chỉ là cơ sở nghiên cứu, Viện nghiên cứu tổng hợp bán đảo Chita còn hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dựa trên cộng đồng và hoạt động vì cộng đồng.

Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe

Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe hướng mục tiêu giải quyết các vấn đề khác nhau xảy ra trong xã hội thông tin hiện đại từ quan điểm tổng hợp. Ngoài ra, Viện còn hướng đến xây dựng một hệ thống theo kiểu cộng sinh, đóng vai trò là quy tắc cho xã hội thế kỷ 21 nhằm xây dựng một cách có hệ thống các mối quan hệ tương hỗ giữa tự nhiên, xã hội và con người. Để thực hiện điều này, chúng tôi tích cực thúc đẩy trao đổi nghiên cứu liên ngành và toàn diện trong 3 lĩnh vực chính bao gồm phục hồi chức năng, công nghệ hỗ trợ và môi trường sinh hoạt.

Trung tâm kỹ thuật phúc lợi

Trung tâm kỹ thuật phúc lợi là một chi nhánh của Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe, đã được phát triển mở rộng trong nhà trường và khu vực với 3 lĩnh vực hoạt động chính là giáo dục, nghiên cứu và đóng góp cho khu vực. Trung tâm hỗ trợ các lớp học liên quan đến công nghệ thông tin phúc lợi như luyện tập về công nghệ hỗ trợ, v.v... Ngoài ra, trung tâm còn thường xuyên trưng bày các dụng cụ phúc lợi như xe lăn, v.v..., và thiết bị thông tin, phần mềm dành cho người khuyết tật để có thể sử dụng thử tại trung tâm và giúp các giáo viên phụ trách hỗ trợ tư vấn cho người dân tại địa phương. Bên cạnh đó, với vai trò là nơi nghiên cứu cộng tác với nhà sản xuất thiết bị phúc lợi, trung tâm còn là nơi hợp tác một cách chặt chẽ và công bố các kết quả nghiên cứu cho xã hội.

Trung tâm nghiên cứu tâm lý học lâm sàng

Trung tâm nghiên cứu tâm lý học lâm sàng được thành lập vào tháng 4 năm 1990, hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng thực hành, giáo dục và nghiên cứu liên quan đến tâm lý lâm sàng. Bên cạnh đó, Phòng tham vấn tâm lý học lâm sàng có thể hỗ trợ tư vấn cho những người gặp khó khăn về vấn đề tinh thần và các vấn đề về tâm lý. Phòng tham vấn tâm lý học lâm sàng còn là tổ chức giáo dục, đào tạo chuyên viên tâm lý lâm sàng với chuyên ngành Tâm lý lâm sàng của ngành Nghiên cứu phúc lợi xã hội học thuộc chương trình đào tạo sau đại học.

Phòng hỗ trợ phát triển trẻ em

Vào tháng 4 năm 2008, trường đã thành lập "Phòng hỗ trợ phát triển trẻ em" tại cơ sở Mihama để bắt đầu hoạt động hỗ trợ tại khu vực bán đảo Chita. Phòng hỗ trợ phát triển trẻ em tiến hành hỗ trợ giáo dục trẻ mầm non và hỗ trợ trẻ em bị rối loạn phát triển, đồng thời thực hiện các hoạt động như đăng ký, đào tạo, giới thiệu và phái cử sinh viên "Mental Friend" của nhà trường cho cơ sở hỗ trợ trẻ em không đến trường trong thời gian dài, v.v...

Trung tâm nghiên cứu thực hành điều dưỡng

Chuyên thúc đẩy các hoạt động thực tiễn, nghiên cứu hợp tác và đóng góp vào khu vực bằng cách áp dụng giáo dục và nghiên cứu độc đáo của khoa điều dưỡng.

Trung tâm nghiên cứu quy hoạch đô thị

Phối hợp với cộng đồng khu vực và thúc đẩy khảo sát nghiên cứu nhằm giúp sáng tạo xây dựng và phát triển các công trình khu vực mang tính bền vững.

Trung tâm nghiên cứu trọng điểm đặc biệt

Trung tâm xúc tiến nghiên cứu chăm sóc cộng đồng

Tiếp nối dự án “Dự án thúc đẩy các lĩnh vực học thuật chưa được khám phá” giai đoạn I (2002-2006) và dự án kế tiếp, dự án giai đoạn II (2007-2010), trung tâm đang nỗ lực trong việc “Phát triển và đánh giá cơ sở dữ liệu của các giải pháp phúc lợi khu vực cho việc tái cấu trúc quan hệ xã hội” đã được Dự án hỗ trợ hình thành cơ sở hạ tầng nghiên cứu chiến lược của trường đại học tư nhân thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (2010-2014) lựa chọn. Trung tâm luôn hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm cơ sở dữ liệu hàng đầu về chính sách và nghiên cứu phúc lợi khu vực ở Nhật Bản thông qua việc phát triển các cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng trong lĩnh vực phúc lợi khu vực.

Trung tâm đánh giá chính sách phúc lợi

Bằng cách phát triển và phân phối các phần mềm phân tích khác nhau như "Phần mềm phân tích trợ cấp bảo hiểm chăm sóc", v.v... do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi và Trung tâm nghiên cứu thúc đẩy chăm sóc khu vực thực hiện, trung tâm đang hướng đến việc thực hiện tiếp những nỗ lực của dự án phân tích kết quả thực tế của chương trình bảo hiểm chăm sóc và dự án tối ưu hóa chi phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đồng thời thực hiện "dự án đánh giá chính sách phúc lợi giúp phát triển toàn diện việc phân tích đánh giá kết quả thực tế của chương trình bảo hiểm chăm sóc và tiến hành xác nhận kết quả này”.

Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi châu Á

Dựa trên nền tảng "Nghiên cứu Phát triển xã hội phúc lợi" do "Cơ sở châu Á cho chính sách phát triển xã hội phúc lợi xã hội” khai thác theo Chương trình COE thế kỷ 21, mục tiêu của trung tâm là xây dựng phương pháp luận có hệ thống để phát triển nền tảng này thành thực tiễn trong lĩnh vực phúc lợi khu vực tại các quốc gia Châu Á. Để đạt được mục tiêu này, trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động hợp tác khảo sát thực tế mang tính quốc tế, nâng cao tính thực tiễn của nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi từ các quan điểm khác nhau và hình thành nền tảng nghiên cứu theo kiểu mạng lưới với quy mô trên toàn Châu Á. Ngoài ra, trung tâm còn thành lập “Trung tâm trao đổi và nghiên cứu phúc lợi xã hội” vào năm 2008 tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc.

Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

Đây là cơ sở được thành lập nhằm mục tiêu thực hiện khái niệm "Nghiên cứu dịch tễ học xã hội và áp dụng nghiên cứu này để xây dựng xã hội Well-being (hạnh phúc và khỏe mạnh)" đã được thông qua bởi Dự án hỗ trợ hình thành cơ sở hạ tầng nghiên cứu chiến lược của trường đại học tư nhân thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (2009-2013). Trung tâm sẽ thúc đẩy làm rõ các nguyên nhân quyết định mang tính xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe, dựa trên những bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm sử dụng dữ liệu quy mô lớn, đồng thời tiến hành nghiên cứu chính sách và phổ biến thông tin cho toàn xã hội nhằm giúp áp dụng những sáng kiến có được cho xã hội. Trong năm 2010, một cuộc khảo sát với sự tham gia của 100.000 người trên cả nước đã được tiến hành và tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng dịch tễ học xã hội.

Trung tâm nghiên cứu giám sát

Chuyên nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn giám sát đa tầng nhằm hỗ trợ người lao động có chuyên môn cao như nhân viên xã hội, v.v...

Trung tâm nghiên cứu đóng góp cho xã hội

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ quyền lợi

Đây là trung tâm nghiên cứu theo mô hình mới với mục tiêu đóng góp cho xã hội dưới vai trò là trường đại học, được thành lập vào tháng 3 năm 2012. Trung tâm thúc đẩy việc nghiên cứu hệ thống bảo vệ quyền lợi dựa trên quan điểm phúc lợi.

Trung tâm nghiên cứu về hòa nhập xã hội

Trung tâm được thành lập vào tháng 4 năm 2019 với vai trò là một trung tâm nghiên cứu về tái hòa nhập xã hội và hòa nhập cộng đồng (social inclusion) của những người đã phạm tội. Trung tâm thực hiện nghiên cứu về những tư chất cần có ở các nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan và xây dựng mô hình để người đã phạm tội tái hòa nhập xã hội.

Các trung tâm khác

Trung tâm khoa học thể thao

Trung tâm khoa học thể thao của trường Đại học Nihon Fukushi được thành lập vào tháng 4 năm 2008 nhằm thúc đẩy giao lưu giữa địa phương và trường đại học thông qua thể thao. Hai mục đích chính của việc thành lập trung tâm đó là để tận dụng triệt để tài nguyên của trường để phổ cập và phát triển hoạt động thể thao ở địa phương, và tăng cường, thúc đẩy hoạt động thể thao trong trường đại học.

Trung tâm nghiên cứu thực hành giáo dục

Trung tâm nghiên cứu thực hành giáo dục của trường Đại học Nihon Fukushi được thành lập vào tháng 4 năm 2018 để hướng tới các mục tiêu: 1. Các khóa học nhằm nâng cao tư chất của các giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em, 2. Phổ biến những thành quả nghiên cứu về giáo dục và chăm sóc trẻ, 3. , Trở thành cơ sở hỗ trợ và liên kết để giải quyết các vấn đề tại chỗ trong giáo dục và chăm sóc trẻ.