MENU

Khoa Phúc lợi xã hội

Đây là khoa Phúc lợi xã hội hệ 4 năm đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản với lịch sử hơn 60 năm. Rất nhiều các sinh viên sau khi ra trường đang làm việc ở các lĩnh vực đa dạng như hành chính, y tế, phúc lợi, công nghiệp, giáo dục, v.v… trên toàn quốc.Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động giáo dục thực hành và tìm việc làm cho sinh viên đang theo học, mạng lưới nguồn nhân lực này sau khi tốt nghiệp còn giúp kết nối các cá nhân với nhà trường ngay trong công việc thực tế của mình. Bên cạnh đó, 40 giảng viên chuyên trách đều là những người nắm vững các lĩnh vực chuyên ngành đa dạng có thể đáp ứng mọi sở thích và mối quan tâm của sinh viên. Từ năm 2017, nhà trường đã thành lập 4 chuyên ngành nhằm thúc đẩy chương trình đào tạo chuyên sâu tăng cường phù hợp với lộ trình học lên của sinh viên sau này. Ngoài mục tiêu đạt được chứng chỉ quốc gia “nhân viên phúc lợi xã hội” trong tất cả các chuyên ngành, nhà trường còn hỗ trợ sinh viên đạt được nhiều loại bằng cấp, đặc biệt là “nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần”, “giáo viên mẫu giáo”. Đây là khoa sẽ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn vững chắc cùng với tầm hiểu biết sâu rộng để nhìn nhận con người và xã hội, có trách nhiệm xây dựng một xã hội mà mọi người đều được trân trọng.

Ngành Phúc lợi xã hội

Chuyên ngành Hành chính

Bồi dưỡng cho các vị trí hành chính và phúc lợi nói chung của quốc gia - tỉnh, thành phố - thị trấn, làng xã. Cung cấp chương trình học phù hợp cho người muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp như các điều viên trong Tòa án gia đình, v.v...

Chuyên ngành Trẻ em

Đào tạo các chuyên gia hỗ trợ trẻ em và gia đình, như công chức làm việc tại Trung tâm tư vấn trẻ em, giáo viên mẫu giáo làm việc tại các trường mẫu giáo hoặc tổ chức phúc lợi trẻ em, nhân viên xã hội trường học, v.v...

Chuyên ngành Y tế

Bồi dưỡng trở thành nhân viên y tế xã hội làm việc tại bệnh viện, nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần làm việc trong bệnh viện tâm thần, trung tâm y tế, cơ sở dành cho người khuyết tật, v.v...

Chuyên ngành Phúc lợi con người

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng phúc lợi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục và kinh doanh, nhất là nhân viên xã hội làm việc tại các cơ sở dưỡng lão và người khuyết tật.