MENU

Khoa Kinh tế

Tại sao lại có ngành Kinh tế trong trường đại học về phúc lợi? Kinh tế học là một môn học đề cập đến một xã hội giàu có - nơi mọi người có thể sống hạnh phúc, cùng các nỗ lực để thực hiện điều đó. Đây là môn học có liên kết chặt chẽ với phúc lợi. Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1976 với mục đích đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biết quan tâm đến hạnh phúc của tất cả mọi người và có khả năng thúc đẩy nền kinh tế. Xã hội Nhật Bản đang ở trong giai đoạn ngừng tăng trưởng kinh tế cao độ và các vấn đề xã hội đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do đó, ngoài lý thuyết về kinh tế và quản lý, nhà trường cũng chú trọng vào việc tự học. Nhà trường hiện đang kết hợp cân bằng giữa các cơ hội học tập mang tính hoạt động tại địa phương, tiêu biểu là “Dự án nghiên cứu khu vực”, và học tập mang tính thực tế thông qua việc mời giảng viên thỉnh giảng đến từ các ngành công nghiệp và tổ chức tư nhân , v.v... Nhà trường còn tổ chức “Khóa học kinh tế khu vực” nhằm góp phần vào việc xây dựng xã hội cộng đồng có đời sống thoải mái và “Khóa học quản lý phúc lợi y tế” hỗ trợ cho nhu cầu chăm sóc y tế và phúc lợi đang tăng cao trong xã hội già hóa có tỷ lệ sinh thấp như hiện nay.

Ngành Kinh tế

Chính sách tuyển sinh

1.Đối tượng sinh viên đăng ký

Đối tượng tiếp nhận của khoa là những sinh viên có ý chí và nỗ lực thực hiện những nội dung sau.

 • Học về kinh doanh, chăm sóc y tế và phúc lợi, có thể đưa ra những ý tưởng và dự án mới trong những lĩnh vực này và chấp nhận thử thách
 • Tham gia chương trình vì cộng đồng nhằm góp phần vào việc truyền sức sống cho khu vực và hoạt động phúc lợi
 • Tham gia các hoạt động tự nguyện như thể thao, văn hóa và hoạt động tình nguyện, v.v...
 • Nắm bắt vấn đề thông qua việc thu thập và phân tích thông tin bằng các phương tiện khác nhau, bao gồm cả ICT (công nghệ thông tin)
 • Sử dụng tư duy logic để đưa ra phương án giải quyết các vấn đề đã được tìm thấy
 • Vận dụng các tiêu chuẩn của Đại học Nihon Fukushi vào thực tiễn

2. Kỹ năng cần có trước khi nhập học

Sinh viên có những thế mạnh sau đây trước khi nhập học sẽ được đánh giá cao.

 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản ở mức trung học phổ thông.
 • Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp với mọi người xung quanh thông qua việc tham gia vào các hoạt động của khoa như hoạt động của hội học sinh, các câu lạc bộ thể thao (kể cả vai trò quản lý) và câu lạc bộ văn hóa, v.v..., hoặc nhiều hoạt động khác nhau trong cộng đồng.
 • Nỗ lực học tập và đạt được nhiều thành tích như vượt qua các kỳ thi chứng chỉ, v.v... để đạt được trình độ và kỹ năng được xã hội công nhận như chứng chỉ kế toán do tổ chức ZENSHO cấp, chứng chỉ kế toán do JCCI cấp, chứng chỉ tiếng Anh, TOEIC, người buôn bán, người đào tạo nhân viên điều dưỡng mới vào, v.v...
 • Luôn ghi nhớ phải “xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt” trong quãng thời gian đi học, có thể thấu hiểu cảm xúc của người khác (những người dễ bị tổn thương trong xã hội) trước khi hành động.
 • Hiểu rõ các tiêu chuẩn của Đại học Nihon Fukushi.

3. Cách thức tuyển chọn

 • Trong cách tuyển chọn tập trung, bên cạnh việc thực hiện phân loại qua kỳ thi tuyển sinh theo điều kiện tuyển sinh, nhà trường còn đánh giá các kỹ năng cần có trước khi nhập học qua bài thi tự luận và phỏng vấn, v.v... dựa trên 3 yếu tố trong thành tích học tập và tiêu chuẩn của Đại học Nihon Fukushi.
 • Trong cách tuyển chọn qua tiến cử, nhà trường sẽ nhận giấy tiến cử từ các trường trung học, sau đó đánh giá học lực và các kỹ năng cần có trước khi nhập học qua bài kiểm tra tiểu luận và bài báo cáo sau khi tham gia bài giảng về xã hội và kinh tế.
 • Trong cách tuyển chọn thông thường, nhà trường sẽ đánh giá học lực qua các năm trung học bằng cách lựa chọn nhiều môn học khác nhau.

Chính sách chương trình giảng dạy

Nhiệm vụ của khoa Kinh tế là hướng tới xây dựng xã hội phúc lợi theo mô hình hợp tác, nghiên cứu kiến thức chuyên môn về kinh tế khu vực và y tế phúc lợi thông qua tiếp thu kiến thức của các môn kinh tế học - quản trị học và các môn có liên quan khác, đào tạo ra những người có kỹ năng tư duy và hành động đúng đắn. Để làm được điều này, chúng tôi đã xây dựng 2 chương trình đào tạo: (1) Kinh tế khu vực và (2) Quản lý điều hành y tế - phúc lợi.

Đào tạo năm đầu tiên

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản của toàn bộ chương trình học tại Khoa Kinh tế. Sắp xếp phân bổ các môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu và viết bài luận, môn toán học cần cho môn kinh tế học và quản trị học, các môn học cung cấp kiến thức cần thiết trong việc thúc đẩy quá trình học tập như tiếng Anh, v.v... Ngoài ra, khoa cũng sẽ phân bổ các môn học giúp nâng cao sự quan tâm của sinh viên đến khu vực.

Đào tạo cơ bản

Chương trình gồm có các môn học tổng hợp cơ bản giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức hiện đại cần phải nắm vững. Đặc biệt là giúp sinh viên trang bị cho bản thân các kỹ năng phân tích và nắm bắt thông tin về xã hội, kinh tế, y tế và phúc lợi (xử lý thông tin, nhìn nhận vấn đề, khả năng tư duy logic và khả năng phán đoán). Ngoài ra, trong các bài tập cơ bản, sinh viên sẽ phải làm bài cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và trình bày và thực hiện nghiên cứu tập trung vào thảo luận và phát biểu. Thêm vào đó, khoa sẽ phát triển các kỹ năng hoạt động trong cộng đồng, trang bị cho sinh viên khả năng điều tra cũng như khả năng tự học thông qua các môn học yêu cầu khảo sát thực địa.

Đào tạo chuyên môn

Khoa sẽ phân bổ các môn học cần thiết cho cả hai chương trình và tập trung vào nghiên cứu thực hành chuyên môn. Các môn học đại cương giúp sinh viên vận dụng toàn bộ những kiến thức đã được học để viết luận văn tốt nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, khoa cũng sẽ đưa ra điếu kiện tốt nghiệp xét theo các môn học có thể ứng dụng vào xã hội trong năm thứ 4.

 • Khóa học về Kinh tế khu vực

  Đây là khóa đào tạo nguồn nhân lực có thể truyền sức sống cho cộng đồng địa phương cũng như góp phần vào việc xây dựng xã hội giúp mọi người có được cuộc sống thoải mái.

 • Khóa học về Quản lý y tế phúc lợi

  Đây là khóa học bồi dưỡng khả năng quản lý các tổ chức liên quan đến sức khỏe, y tế và phúc lợi như các tổ chức y tế, công ty phúc lợi xã hội, tổ chức NPO, v.v...

Đào tạo nghề nghiệp

Từ năm thứ 1 đến năm thứ 3, nhà trường sẽ xác định lộ trình sau khi tốt nghiệp của sinh viên để phân bổ các môn học. Hoạt động thực tập tại nơi làm việc từ những năm đầu là một trong những nội dung đào tạo của chương trình. Các môn học trong chương trình đào tạo nghề nghiệp không chỉ giúp sinh viên nâng cao kiến thức về công việc mà còn trang bị cho họ thái độ làm việc dựa trên sự thông cảm và hợp tác với người khác, có thể nhận thức sự tồn tại của các thành viên khác nhau khi hành động trong cộng đồng. Ngoài ra, nhà trường sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực tế để tìm việc thông qua hoạt động tìm kiếm việc làm từ sở thích công việc bằng cách sắp xếp các môn học về nghề nghiệp một cách có hệ thống.

Chứng chỉ

Sinh viên có thể đạt được chứng chỉ điều tra viên xã hội và chứng chỉ tham gia kỳ thi kiểm tra khả năng quản lý điều hành hoạt động y tế. Ngoài ra, chúng tôi còn bồi dưỡng các giáo viên chuyên ngành xã hội dành cho “môn Xã hội ở bậc trung học cơ sở”, “môn Công dân ở bậc trung học phổ thông” và “môn Lịch sử và Địa lý ở bậc trung học phổ thông”.

Khóa học về Kinh tế khu vực

Đây là khóa đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong các công ty, nhất là cơ quan chính phủ hay tổ chức tài chính, góp phần vào việc truyền sức sống cho cộng đồng địa phương và xây dựng xã hội lành mạnh thoải mái cho tất cả mọi người.

Khóa học về Quản lý điều hành y tế - phúc lợi

Đây là khóa học chỉ có tại Đại học Nihon Fukushi nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong các cơ sở y tế, cơ sở phúc lợi, tổ chức NPO, cũng như các công ty liên quan đến phúc lợi y tế - lĩnh vực đang tăng trưởng.