MENU

Khoa Quản lý dịch vụ phúc lợi (Đào tạo từ xa)

Trường đại học Nihon Fukushi tự hào là trường đại học đào tạo từ xa đầu tiên tại Nhật Bản với Khoa đào tạo từ xa đang triển khai áp dụng hệ thống học tập sử dụng Internet. Khoa đào tạo từ xa là nơi đào tạo phát triển năng lực chuyên môn thông qua hệ thống chương trình giảng dạy trong 4 lĩnh vực quản lý bao gồm "Kinh doanh", "Cộng đồng và Hợp tác quốc tế´", "Y tế, Phúc lợi” và "Chăm sóc sức khỏe và Cuộc sống”.