MENU

Khoa Giáo dục - Tâm lý

Vào tháng 4 năm 2020, “khoa Giáo dục – Tâm lý” bao gồm ngành Phát triển trẻ em (học về “chăm sóc trẻ” và “giáo dục”) và ngành Tâm lý học (học về “tâm lý” một cách đa dạng) sẽ được bắt đầu.

Ngành Phát triển trẻ em

Chuyên ngành Chăm sóc trẻ - Giáo dục mầm non

Đào tạo ra những nhân viên chăm sóc trẻ em có thể sử dụng triệt để những kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế của mọi trẻ em. Sinh viên được đào tạo về suy nghĩ, nội dung, phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ phù hợp với sự phát triển của trẻ, chủ yếu tập trung vào thời kỳ nhũ nhi, cũng như các phương pháp nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất của trẻ như âm nhạc, tạo hình, tập thể dục, v.v… Các kiến thức có được từ các môn học có thể được đào sâu hơn nữa nhờ nghiên cứu các bài tập chuyên môn với nhiều chủ đề phong phú hoặc nhóm các môn học tại tòa nhà thực hành.

Chuyên ngành Giáo dục tiểu học - Khóa học về Giáo dục tiểu học

Tận dụng các thành quả giáo dục, nghiên cứu của trường về phúc lợi xã hội để đào tạo ra những giáo viên có tầm nhìn về phúc lợi. Bên cạnh việc học tập nội dung các môn học và học về phương pháp giảng dạy, sinh viên cũng được học về các vấn đề giáo dục liên quan đến trẻ em và gia đình trong xã hội hiện đại. Ngoài ra, sinh viên cũng được học về các kiến thức liên quan đến những khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần và được xây dựng khả năng xử lý các tình huống đa dạng trong môi trường giáo dục thực tế.

Chuyên ngành Giáo dục tiểu học - Khóa học về Giáo dục hỗ trợ chuyên biệt

Đây là một trong số ít các khóa học trên toàn quốc tại các trường Đại học tư thục với trọng tâm là học về các kiến thức chuyên môn liên quan đến giáo dục hỗ trợ đặc biệt. Bên cạnh các kiến thức cơ bản về giáo dục ở trường học, sinh viên cũng được học các môn học chuyên môn để thấu hiểu được những trẻ em có những khuyết tật đa dạng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ trở thành các giáo viên tiểu học, giáo viên tại các trường hỗ trợ đặc biệt, phụ trách giảng dạy những trẻ em có nhu cầu đặc biệt hoặc những trẻ em có khuyết tật.

Ngành tâm lý

Đào tạo ra những chuyên gia tâm lý có thể nắm bắt “tâm lý” của con người trong xã hội đang biến đổi từng ngày và có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sinh viên được học về tâm lý học với phạm vi rộng lớn trong suốt 4 năm học, và từ năm thứ 2 trở đi, sinh viên sẽ được chọn phương pháp vận dụng tâm lý học mà bản thân hướng đến từ 3 đơn vị, đó là đơn vị tâm lý học lâm sàng, đơn vị phát triển – phúc lợi, đơn vị ứng dụng – xã hội, để có thể học sâu hơn.

Cơ sở, thiết bị

Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị về chăm sóc trẻ, đào tạo và tâm lý, như “phòng thực hành chăm sóc trẻ” mô phỏng theo mô hình trường mẫu giáo và nhà trẻ, “phòng thực hành mỹ thuật” và “phòng thực hành âm nhạc” giúp sinh viên có thể học tập về mỹ thuật và phương pháp huấn luyện âm nhạc, và “phòng học về tâm lý học” có đầy đủ các đồ dùng, vật dụng để thực hành về tâm lý.

Ngành Phát triển trẻ em

 • Tòa nhà số 15 Nhìn từ bên ngoài

 • Phòng học các môn học số 1

 • Phòng học các môn học số 2

 • Phòng thực hành mỹ thuật

 • Phòng thực hành nấu ăn

 • Phòng thực hành khoa học

 • Phòng thực hành chăm sóc trẻ

 • Phòng thực hành âm nhạc

 • Phòng thực hành cá nhân

Ngành tâm lý

 • Phòng học tâm lý học lâm sàng

 • Phòng học phân tích hành vi

 • Phòng hỗ trợ phát triển trẻ em

 • Tòa nhà số 9 Nhìn từ bên ngoài

 • Phòng học thông tin

 • Phòng học tâm lý học xã hội

 • Phòng học tâm lý học nhận thức

 • Phòng học tâm lý học phát triển

 • Hội trường tầng 2