MENU

Lịch sử hình thành và phát triển

1953 Phê duyệt thành lập và khai giảng trường Cao đẳng công nghệ xã hội Chubu
1957 Tái cơ cấu trường Cao đẳng công nghệ xã hội Chubu thành Đại học Nihon Fukushi
Thành lập Khoa phúc lợi xã hội
1958 Thành lập trường Trung học phổ thông Tachibana trực thuộc trường Đại học Nihon Fukushi
1961 Mở ngành điều dưỡng thuộc hệ Cao đẳng nữ sinh của Đại học Nihon Fukushi
1969 Khai giảng chương trình thạc sĩ chuyên ngành Phúc lợi xã hội, khoa nghiên cứu Phúc lợi xã hội, hệ Sau đại học
1976 Thành lập Khoa Kinh tế
1980 Đổi tên trường Trung học phổ thông Tachibana thành Trung học phổ thông trực thuộc Đại học Nihon Fukushi
1983 Tập trung di dời đến Chita-gun, Mihama-cho
1989 Khai giảng trường dạy nghề Phúc lợi tổng hợp trung ương
1995 Thành lập khoa Khoa học xã hội thông tin tại thành phố Handa
1996 Bỏ hệ Cao đẳng nữ sinh thuộc Đại học Nihon Fukushi
Thành lập trường dạy nghề Takahama của Đại học Nihon Fukushi
Đổi tên trường dạy nghề Phúc lợi tổng hợp trung ương thành trường dạy nghề Phúc lợi trung ương của Đại học Nihon Fukushi
2001 Khai giảng khoa Đào tạo từ xa, Đại học Nihon Fukushi
2002 Khai giảng chương trình thạc sĩ khoa nghiên cứu Phát triển xã hội quốc tế (Đào tạo từ xa), hệ Sau đại học
2007 Khai giảng chương trình thạc sĩ khoa nghiên cứu Phát triển xã hội phúc lợi, hệ Sau đại học
2008 Thành lập khoa Khoa học sức khỏe
Thành lập khoa Phát triển trẻ em
Thành lập khoa Phát triển phúc lợi quốc tế
2009 Khai giảng chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý phúc lợi y tế, khoa nghiên cứu Quản lý phúc lợi y tế, hệ Sau đại học
2010 Đóng cửa trường dạy nghề Takahama của Đại học Nihon Fukushi
2013 Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường
2015 Thành lập khoa Điều dưỡng
Thành lập cơ sở Tokai
2017 Khai giảng ngành Khoa học thể thao, khoa Khoa học thể thao
Áp dụng chế độ đào tạo chuyên sâu cho khoa Phúc lợi xã hội