MENU

Cơ sở

Cơ sở Mihama

Cơ cấu khoa ngành

 • Khoa Phúc lợi xã hội
  • Ngành Phúc lợi xã hội
 • Khoa Giáo dục - Tâm lý
  • Ngành Phát triển trẻ em
  • Ngành tâm lý
 • Khoa Khoa học thể thao
  • Ngành Khoa học thể thao
 • Khoa Quản lý dịch vụ phúc lợi (Đào tạo từ xa)

Viện nghiên cứu - Các tổ chức khác

 • Phòng hỗ trợ phát triển trẻ em
 • Trung tâm Khoa học thể thao
 • Trung tâm nghiên cứu giáo dục hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai
 • Trung tâm tình nguyện khi xảy ra thiên tai
 • Trung tâm nghiên cứu thực hành đào tạo
 • Thư viện của trường Đại học Nihon Fukushi

Cơ sở Handa

Cơ cấu khoa ngành

 • Khoa Khoa học sức khỏe
  • Ngành Phục hồi chức năng
  • Ngành Kỹ thuật phúc lợi

Viện nghiên cứu - Các tổ chức khác

 • Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe
 • Viện nghiên cứu tổng hợp bán đảo Chita
 • Trung tâm kỹ thuật phúc lợi
 • Trung tâm học tập suốt đời

Cơ sở Tokai

Cơ cấu khoa ngành

 • Khoa Kinh tế
  • Ngành Kinh tế
 • Khoa Phát triển dịch vụ phúc lợi quốc tế
  • Ngành Phát triển dịch vụ phúc lợi quốc tế
 • Khoa Điều dưỡng
  • Ngành Điều dưỡng

Viện nghiên cứu - Các tổ chức khác

 • Trung tâm nghiên cứu thực hành điều dưỡng
 • Trung tâm nghiên cứu quy hoạch đô thị
 • Trung tâm đào tạo tiếng Nhật

Cơ sở Nagoya

Hệ Sau đại học

 • Khoa nghiên cứu Phúc lợi xã hội (chương trình thạc sĩ)
  • Chuyên ngành Phúc lợi xã hội (Đào tạo từ xa)
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng
 • Khoa nghiên cứu Quản lý y tế - phúc lợi (Chương trình thạc sĩ)
  • Chuyên ngành Quản lý y tế - phúc lợi
 • Khoa nghiên cứu Phát triển xã hội quốc tế (Chương trình thạc sĩ)
  • Chuyên ngành Phát triển xã hội quốc tế (Đào tạo từ xa)
 • Khoa nghiên cứu Phát triển xã hội phúc lợi (Chương trình tiến sĩ)
  • Chuyên ngành Phát triển xã hội quốc tế
  • Chuyên ngành Quản lý dịch vụ phúc lợi
  • Chuyên ngành Phát triển xã hội quốc tế (Đào tạo từ xa)

Viện nghiên cứu - Các tổ chức khác

 • Viện nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi
 • Trung tâm nghiên cứu tâm lý học lâm sàng, Phòng tham vấn tâm lý học lâm sàng
 • Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội phúc lợi châu Á
 • Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
 • Trung tâm xúc tiến nghiên cứu chăm sóc cộng đồng
 • Trung tâm đánh giá chính sách phúc lợi
 • Trung tâm nghiên cứu bảo vệ quyền lợi
 • Trung tâm nghiên cứu giám sát
 • Trung tâm nghiên cứu về hòa nhập xã hội
 • Trung tâm nghiên cứu tổng hợp phúc lợi xã hội